Wet Beroep Leraar

Vanaf 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar van kracht. De wet versterkt de positie van de leraar en laat leraren weer zelf over hun beroep gaan. Alle leraren in het po, vo, so en mbo krijgen met deze wet te maken. Wat de wet concreet voor leraren kan betekenen kun je op deze site lezen. Algemene Informatie over het lerarenregister is te vinden op de website van de rijksoverheid. Voor functionele informatie over de werking van het register kunnen leraren terecht op lerarenregister.nl. Scholen vinden hun informatie op de site van DUO.

Blogs van Leraren