Kort geding: bouwen aan de toekomst

Vandaag heeft de voorzieningenrechter gesproken: de verkiezingsuitslag voor de afvaardiging van alle geregistreerde leraren blijft in stand.

We zijn tevreden met deze uitspraak. De gekozen afgevaardigden kunnen vanaf nu zonder voorbehoud aan de slag. Als vertegenwoordigers van alle in het vrijwillige register aangemelde leraren geven zij vorm aan een gezamenlijke beroepsagenda. De Onderwijscoöperatie wil leraren in de toekomst graag ondersteunen bij het vormgeven van deze agenda.

We kijken met vertrouwen naar de toekomstige ontwikkeling van de beroepsgroep.