Resultaten oriëntatie op het lerarenregister

Een eerste oriënterend onderzoek gericht op een kwaliteitskader voor het nieuwe lerarenregister is in november afgerond. De afgelopen periode heeft een projectgroep van het programma Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (LKL) leraren en andere belanghebbenden opgeroepen om mee te denken over het nieuwe register.

Ruim 1500 leraren gaven gehoor aan de oproep. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met ruim 100 andere belanghebbenden: bestuurders, schoolleiders, HR-medewerkers en aanbieders van scholing. Het programma LKL is een samenwerking van de Onderwijscoöperatie en het ministerie van OCW.

De projectgroep heeft de resultaten van het onderzoek aangeboden aan de afgevaardigden van de Deelnemersvergadering. Deze gekozen leraren zijn nu aan zet. Zij hebben de verantwoordelijkheid om met de beroepsgroep leraren tot een kwaliteitskader voor het register te komen. Met de onderzoeksresultaten kunnen ze zich bezinnen op de vraag: hoe moet het nieuwe register verder invulling krijgen?

Logo IVA en V NOVAZie in de bijlagen hieronder de resultaten van het onderzoek. Zie ook het nieuwsbericht over de Kamerbrief van minister Slob.