Deelnemersvergadering / Lerarenparlement

Sinds 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar van kracht. Een mijlpaal omdat met die wet de professionele ruimte en zeggenschap van leraren wordt vastgelegd. Die zeggenschap krijgt ook vorm op landelijk niveau: alle leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige register zijn nu automatisch lid van de Deelnemersvergadering. In een later stadium maken alle leraren daar deel vanuit. De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan.

De Deelnemersvergadering wordt vertegenwoordigd door een groep van 24 verkozen leraren. Dit noemen we het Lerarenparlement (voorheen: Afvaardiging van de Deelnemersvergadering). Deze eerste 24 afgevaardigden krijgen de kans om zelf vorm te geven aan de manier waarop zij hun takenpakket uitvoeren. Ook beslissen en denken zij mee over al lopende trajecten. De werkzaamheden van het Lerarenparlement staan hier beschreven.

Het Lerarenparlement geeft vorm aan een gezamenlijke beroepsagenda. De Onderwijscoöperatie wil het Lerarenparlement in de toekomst graag (blijven) ondersteunen bij het vormgeven van deze agenda.

Medio mei 2018 is lerarenparlement.nl live gegaan.