Herregistratiecriteria en valideringsregels

Het beroep van leraar is sinds 1 augustus 2017 wettelijk beschermd. De wet garandeert leraren ‘professionele ruimte’: leraren zijn verantwoordelijk voor het onderwijs dat zij geven en krijgen er meer zeggenschap over. Dit vraagt om deskundige professionals die hun vak bijhouden. Via het lerarenregister laten leraren zien hoe zij zich blijven ontwikkelen.

Inschrijving in het register wordt verplicht maar vanaf wanneer is nog niet bekend. Vanaf 1 augustus 2018 kunnen leraren zich al wel registreren in het nieuwe lerarenregister en een basisportfolio bijhouden. Vanaf het moment dat het register verplicht is, moeten leraren hun inschrijving elke vier jaar vernieuwen, eens in de vier jaar gaan leraren zich ‘herregistreren’ aan de hand van ‘herregistratiecriteria’ en ‘valideringsregels’.

Wat zijn herregistratiecriteria en valideringsregels?

Hoe wordt bepaald of een leraar zijn vak voldoende bijhoudt? Aan de hand van welke kwaliteitseisen moet dit gebeuren? Wat zijn de criteria voor herregistratie? En wat zijn goede activiteiten voor professionalisering? De antwoorden op deze vragen komen tot stand door een kwaliteitskader voor het nieuwe lerarenregister op te stellen; dit kwaliteitskader bestaat uit herregistratiecriteria en valideringsregels.

Herregistratiecriteria zijn de eisen waaraan leraren moeten voldoen om zich te mogen herregistreren. Valideringsregels zijn de regels en voorwaarden waar activiteiten van leraren aan moeten voldoen om mee te mogen tellen voor herregistratie. De herregistratiecriteria en valideringsregels voor het nieuwe lerarenregister zijn nog in ontwikkeling en worden dus nog vastgesteld.

Meer ruimte voor de criteria

Alle leraren, ook leraren die niet staan ingeschreven of zijn aangemeld in het vrijwillige register, konden in 2017 meedenken en meepraten over de herregistratiecriteria en valideringsregels van het nieuwe lerarenregister via meedenksessies, een online sessie en panelgesprekken. Gespecialiseerde onderzoeksbureaus IVA Onderwijs en Terra Nova hebben een eerste oriënterend onderzoek uitgevoerd op basis van de opbrengsten van deze sessies en gesprekken.

Hun rapportages zijn medio december 2017 aangeboden aan het Lerarenparlement (voorheen Afvaardiging Deelnemersvergadering); deze gekozen leraren zijn nu aan zet. Zij hebben de verantwoordelijkheid om met de beroepsgroep leraren tot een kwaliteitskader voor het register te komen. Uit de Kamerbrief van Minister Slob van 1 december 2017 blijkt dat het Lerarenparlement extra tijd krijgt om de criteria voor herregistratie en de valideringsregels te ontwikkelen.