Het nieuwe lerarenregister

Het lerarenregister is de (online) omgeving waar leraren aan elkaar en aan de samenleving laten zien dat zij hun bekwaamheid én kwaliteit onderhouden en borgen. Een leraar is immers niet zomaar leraar! Een leraar heeft de verantwoordelijkheid om de verworven kennis en bekwaamheid op peil te houden. Dit is een mooi vertrekpunt voor kwalitatief onderwijs: een krachtige leerling begint immers bij een krachtige leraar.

Leraren gaan zelf over de vraag wat hiervoor nodig is. Leraren bepalen als beroepsgroep aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden een leraar moet voldoen. Zo stellen ze zelf de criteria op die gaan gelden in het nieuwe lerarenregister. Denk aan criteria om te mogen herregistreren of aan regels waaraan professionaliseringsactiviteiten moeten voldoen (valideringsregels). Hierover hebben leraren in 2017 door het hele land meegedacht in meedenksessies. Gespecialiseerde onderzoeksbureaus hebben de gegevens verwerkt en de Onderwijscoöperatie heeft de resultaten overgedragen aan het gekozen Lerarenparlement (voorheen: Afvaardiging van de Deelnemersvergadering). Zij hebben de verantwoordelijkheid om met de beroepsgroep leraren tot een kwaliteitskader voor het register te komen. Met de onderzoeksresultaten kunnen ze zich bezinnen op de vraag: “Hoe moet het nieuwe register verder invulling krijgen?”

Voor meer informatie over het nieuwe lerarenregister kijk op de site van de Rijksoverheid. Scholen kunnen de site van DUO raadplegen.