Professionele keten

Afbeelding-professionele-ketenDe wet Beroep Leraar en Lerarenregister regelt de drie schakels in de professionele keten van de beroepsgroep.

1. Omschrijving van het beroep leraar

Onder het beroep leraar wordt verstaan het (binnen de kaders van het schoolbeleid) verantwoordelijk zijn voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school. Daarnaast hebben leraren een verantwoordelijkheid als het gaat om het zelfstandig beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen, zonder dat anderen daar invloed op kunnen hebben.

2. De professionele ruimte van de leraar

Professioneel statuut

Met de wet Beroep Leraar en Lerarenregister krijgen leraren zeggenschap over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Dus over datgene waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Leraren zijn nu aan zet, want het is aan de leraren zelf om hieraan op school, in overleg met de schoolleiding, invulling te geven. Elke school legt deze afspraken vast in een professioneel statuut. Dit is een afspraak tussen de leraren en de schoolleiding.

Professionele standaard

Het professioneel statuut moet rekening houden met de professionele standaard, waarin de leraren als beroepsgroep (minimum-) richtlijnen over gedrag gaan vastleggen. Het betreft ethische aspecten van het beroep leraar, zoals waarden en normen. Denk bijvoorbeeld aan de omgang met leerlingen en ouders. Deze standaard geeft richting en houvast bij het overleg over het professioneel statuut op school. Het statuut respecteert de standaard.

Zeggenschap van de leraar als beroepsgroep

De beroepsgroep leraren heeft de ruimte om zelf de implementatie van de wet vorm te geven. Zo hebben leraren via het verkozen Lerarenparlement zeggenschap over alles wat met het register en de professionele keten te maken heeft.

3. Lerarenregister

Het lerarenregister is de (online) omgeving waar leraren aan elkaar en aan de samenleving laten zien dat zij hun bekwaamheid én kwaliteit onderhouden en borgen. Een leraar is immers niet zomaar leraar! Een leraar heeft de verantwoordelijkheid om de verworven kennis en bekwaamheid op peil te houden. Dit is een mooi vertrekpunt voor kwalitatief onderwijs: een krachtige leerling begint immers bij een krachtige leraar.

Leraren gaan zelf over de vraag wat hiervoor nodig is. Leraren (als beroepsgroep) bepalen aan welke bekwaamheidseisen en algemene waarden een leraar moet voldoen. Zo stellen de leraren (als beroepsgroep) zelf de criteria op die gaan gelden in het nieuwe lerarenregister. Denk aan criteria om te mogen herregistreren of aan regels waaraan professionaliseringsactiviteiten moeten voldoen (valideringsregels).

Meer weten over de gegevenslevering door scholen? Kijk dan op de website van DUO.