Professionele standaard

Een professionele standaard is een richtlijn voor het handelen van alle leden van een beroepsgroep. Het betreft algemeen aanvaarde normen omtrent de uitvoering van het beroep. Voor leraren kan dit bijvoorbeeld gaan over de omgang met leerlingen of ouders.

Professionele standaarden zien we in Nederland vooral bij juridische beroepen en beroepen in zorg en welzijn. Op dit moment is er nog geen standaard voor het beroep van leraar en er is niet vastgesteld wanneer deze er moet zijn. Het opstellen en wijzigen van de professionele standaard is onderdeel van de werkzaamheden van het Lerarenparlement.

Een professionele standaard van leraren

In de wet Beroep Leraar en Lerarenregister is het beroep leraar omschreven; daarmee is vastgelegd waar je als leraar zeggenschap over hebt, namelijk dat leraren verantwoordelijk zijn voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.

Daarnaast zijn leraren verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen, zonder dat anderen daar invloed op hebben. De wet vraagt de beroepsgroep van leraren om richtlijnen op te stellen die alle leraren als uitgangspunt kunnen nemen bij het invullen van hun verantwoordelijkheid. Deze richtlijnen worden door de beroepsgroep vastgelegd in de professionele standaard van leraren.

Drie pijlers voor verantwoord leraarschap

Een professionele standaard is geen vastomlijnde set van regels, maar een kapstok waaraan algemeen aanvaarde uitgangspunten van het leraarschap zijn opgehangen. Het zijn dus de kernwaarden van ‘de goede beroepsbeoefenaar’. Leraren moeten in hun beroepspraktijk, en in de onderlinge dialoog hier over, houvast kunnen ontlenen aan de standaard. Als zodanig vormt de professionele standaard een van de drie pijlers van verantwoord leraarschap: bevoegd zijn (1) bekwaam zijn (2) en handelen volgens de professionele standaard (3).

drie pijlers verantwoord leraarschap